Uslovi plaćanja:

Uplata akontacije od najmanje 30% avansa (300 evra bespovratnog avansa za rani booking, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, za efektivu, na dan uplate) u roku od 5 dana nakon izdavanja profakture, ostatak najkasnije 20 dana pre dolaska. U slučaju nepoštovanja roka, MK Mountain Resort zadržava pravo otkazivanja rezervacije.

Način plaćanja u zemlji:
 • plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, za efektivu na dan plaćanja
 • na tekući račun kompanije MK Mountain Resort
 • platnom karticom na recepciji hotela (Master, Maestro, Visa, Visa Electron, Dina Card, American Express)
Način plaćanja iz inostranstva:
 • uplatom na devizni račun kompanije MK Mountain Resort iz inostranstva; bankarski troškovi idu na teret uplatioca, u suprotnom,
 • troškovi će biti naplaćeni na recepciji hotela u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, za efektivu, na dan plaćanja.
 • platnom karticom (Master, Maestro, Visa, Visa Electron, Dina Card, American Express)
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu MK Mountain Resort zadržava pravo korekcije cena
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije, ostatak je podložan promeni.

Uslovi otkaza i promene termina rezervacije:

Rezervacija smeštaja koja je uplaćena u celosti,  važi do 23.59h na dan dolaska.
Otkaz ili promena termina rezervacije može biti dostavljen u pisanoj formi isključivo na mail: info@mkresort.com
Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu smeštaja ili paketa, i to:

Za sve rezervacije napravljene nakon „early booking “perioda, u periodu od 01.11.2021.

 • 30 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže ili promeni termin do 21 dan pre početka usluge.
 • 50 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže ili promeni termin 20 do 8 dana pre početka usluge.
 • 100 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže ili promeni termin 7 do 0 dana pre početka usluge ili u toku trajanja usluge ili u slučaju nepojavljivanja gosta u hotelu.
 • ukoliko gost napusti hotel pre rezervisanog datuma odlaska MK Mountain Resort zadrzava sredstva za neiskorisceni deo boravka.

Za sve rezervacije napravljene pod uslovima za „early booking “period, u periodu do 31.10.2021.

 • Hotel zadržava fiksni iznos od 300 Eur naplacen po osnovu “Early booking” bespovratnog avansa po profakturi izdatoj u roku od 5 dana po prijemu potvrde rezervacije, ako se rezervacija otkaže ili promeni u periodu od datuma nastanka rezervacije do 21 dana pre početka usluge.
 • 50% ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže ili promeni termin 20 do 8 dana pre početka usluge.
 • 100 % ukupne vrednosti rezervacije biće naplaćeno ako se rezervacija otkaže ili promeni termin 7 do 0 dana pre početka usluge ili u toku trajanja usluge ili u slučaju nepojavljivanja gosta u hotelu.
 • Ukoliko gost napusti hotel pre rezervisanog datuma odlaska MK Mountain Resort zadrzava sredstva za neiskorisceni deo boravka.

Posebni uslovi potvrde, promene i otkaza rezervacije:

Covid garancija – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:

 • potvrđenog prisustva korona virusa kod jedne ili više osoba na koje se odnosi rezervacija smeštaja (dokaz pozitivan nalaz PCR testa) za domaće i strane goste
 • zatvaranja granica za strane goste
 • proglašenja vanrednog stanja i zabrane kretanja na teritotiji RS, za domaće i strane goste

U slučaju da ste bili u kontaktu sa osobom kod koje je potvrdjeno prisustvo korona virusa, ili imate simptome koje izaziva korona virus, molimo vas da nas o tome obavestite.
U slucaju iz prethodnog stava vaša rezervacija može biti realizovana u kasnijem terminu.